Εγγύηση

  1. Η εταιρεία easyprice παρέχει εγγύηση 24 μηνών για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από την εταιρεία easyprice
  2. Η βάση της εγγύησης είναι η απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
  3. Η εγγύηση δεν καλύπτει μηχανικές βλάβες και ζημιές που προκλήθηκαν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής. Σε αυτές περιλαμβάνονται και ζημιές που προκαλούνται από υπερτάσεις στις γραμμές εισόδου, όπως και λόγω τροφοδότησης της συσκευής σε τάση υψηλότερη από ότι συνιστάται. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι μια βλάβη που προκαλείται από ατμοσφαιρική εκκένωση, η οποία μπορεί να προστατευτεί από συσκευές προστασίας από υπέρταση.
  4. Η εταιρεία easyprice διαθέτει επίσης service με πληρωμή για συσκευές που έχουν αγοραστεί από την εταιρεία easyprice και δεν διαθέτουν πλέον εγγύηση επισκευής.